Niranjan Mission
  • कर्ता ना बनो सदा साक्षी रहो
  • कर्ता ना बनो सदा साक्षी रहो

Members

S.No. Designation Name Mob. No
1. President Sh. A.K.Mohanty 9438676192
2. Vice President Sh. Bibhu Prasuna Das 9437006566
3. Secretary Sh. Subhas Chandra Chatterjee 8249093299
4. Jt. Secretary- I Smt. Santosh Anand 9818514984
5. Jt. Secretary- II Sh. Rabindra Nath Mishra 9437536800
6. Treasurer Sh. Hemant Kumar Mohanty 9337424271
7. Executive Member 1. Sh K.K. Khurana (Delhi)
8368009021
    2. Smt. Tripti Ganesh Badge (Wardha) 9763305358
    3. Sh. Bichitrananda Biswal(Paradeep) 9937593224
    4. Sh. Ramesh Kumar Gupta (Ujjain & Indore) 9827240878
    5. Sh. Ramsharan Sahu (Barhmpore)  
    6. Smt. Anita Sahu (Bhubaneshwar) 9438362106
    7. Sh. Pancham Prashad (Rourkela) 8895500941
    8. Sh. Minaketan Sahu (Burla) 9438322768
    9. Sh. Parashram Swain (Nayagad)  
    10. Sh. Ananta Panda (Koraput) 9438258034
    11. Sh. Shashikant Tripathi (Bhubaneshwar)  
    12. Sh. Sanjay Goel (Delhi) 9811936580
    13. Sh. Narasingh Pradhan (Aska)  
    14. Sh. Ravi Mishra 9437536800
    15. Sh. Hemant Mohanty 9337424271
    16. Sh. Bapu Mika dass 9437006566
    17. Sh. Nar Singh Pradhan 8310983173
    18. Sh. Ram Saran Sahu 9438236656
    19. Sh. Sashi 9040783520
    20. Sh, Parasuram Nayagad 9937654078

Address(New):
Niranjan Mission
Plot No-104, Botanda (Sundarpada),
P.O.- Kuha, Bhubaneshwar-751002
Odisha, India

Some text some message..Go to order page!